13/12/2017

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.»...

07/12/2017

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 05ης Δεκεμβριου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.»...

10/10/2017

Σας περιμένουμε...

27/04/2017

A new distinction was awarded to the ANOSKELI Organic Extra Virgin Olive Oil at the 22nd Bi.Ol competition that took place in Ostuni, Italy on 28-30 March 2017. The ANOSKELI Organic Extra Virgin Olive Oil won a Silver medal. This is the 4th time...

13/03/2017

Looking forward to meeting you all at Foodexpo 2017 ( 18-20 March 2017 at Hall 1/ E 07 )    

Pages