08/12/2015

Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 31η Δεκεμβρίου 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και την σύνταξη προσκλήσεως με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διατάξεως.

...

07/10/2015

ANOSKELI Agricultural Company’s ANO PLAYA wines have received another significant distinction, this time at Asia Wein Trophy 2015 wine competition that took place in Daejeon, South Korea. In particular, the ANO PLAYA White won a GOLD Medal for...

14/09/2015

ANOSKELI Agricultural Company’s ANO PLAYA wines were distinguished with two awards during the Berlin Wein Trophy 2015 international competition. In particular, the ANO PLAYA Red 2011, received a GOLD distinction, while the ANO PLAYA Rose 2014...

Wine of the Gods: Discovering Greek Wine in Crete
03/08/2015
When you think of wine, do you think of Greece immediately? I’m guessing you probably don’t. Yet the Greeks have been making wine for thousands of years with grapes with names you may not recognize. There’s even a Greek god of wine. Greek wine...
03/06/2015

Municipality of Platanias

15/07/2015, 21:00

This year's Festival events Earth Culture Tourism Platanias acquire modular character. A number of actions in apartments of the municipality recommend to visitors the products of the...

Pages