Επικοινωνία

Αγροτική Εταιρεία Ανώσκελη Α.Β.Ε.Ε. Ελαιουργείο – Οινοποιείο – Τυποποίηση
Ανώσκελη, Δήμος Πλατανιά,
730 02, Χανιά, Κρήτη
τηλ.: 28240 83127 & 28240 31700
Φαξ: 28240 31709
Email: [email protected]