07/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της...

06/05/2016

The ANOSKELI Extra Virgin Olive Oil received yet another distinction, this time during the London Olive Oil Competition (8th Aristion 2016 Olive Oil Awards). ANOSKELI received a Bronze Award in the Quality of Extra Virgin Olive Oil 2016 category...

10/03/2016

Looking forward to meeting you all at Foodexpo 2016 ( 19-21 March 2016 at Hall 1/ D 03 )

15/02/2016

For the 9th year in a row Crete's most important wine fair will take place in February! Two towns will host this years' OiNotika!

CHANIA: 20 – 22 of February, Center of Mediterrean Architecture (CAM), Megalo Arsenali

Visiting hours...

08/12/2015

Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 31η Δεκεμβρίου 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και την σύνταξη προσκλήσεως με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διατάξεως.

...

Pages