25/06/2018

Συμφώνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 20ης Μαΐου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» σε...

11/04/2018

We are proud to inform you of our latest International award of ANOSKELI Extra Virgin Olive Oil in London Indernational Olive Oil Competition. The anouncement of result in London Olive Oil Competition makes us proud - fulfilling a series of...

Foodexpo 2018
06/03/2018

Looking forward to meeting you all at Foodexpo 2018 ( 10-12 March 2018 at Metropolitan Expo )

13/12/2017

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.»...

Pages