Πιστοποιήσεις και Βραβεία

Πιστοποιήσεις

  • Η ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. κατέχει πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 22000 από τον διαπιστευμένο Βρετανικό οργανισμός ISOQAR.
  • Η ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη από το διαπιστευμένο οργανισμό DIO για το ΑΝΩΣΚΕΛΗ ‘Έξτρα Παρθένο Βιολογικό Ελαιόλαδο.
  • Τα προϊόντα ΑΝΩΣΚΕΛΗ είναι πιστοποιημένα με την Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Αγροτικών Προϊόντων του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   

Βραβεία

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΚΡΑΣΙ

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ